Siedziba i dane firmy:

Projekt -  Spółka z o.o.
81-364 Gdynia
ul. 10 Lutego 19/5 

Dane kontaktowe Firmy:

tel: 058 354 85 73
tel: 058 535 61 60

www: projektgdynia.com.pl
e-mail: biuro@projektgdynia.com.pl
Kontakt
Adres firmy

telefon:           058 354 85 73
telefon:           058 535 61 60
e-mail:
biuro@projektgdynia.com.pl


Siedziba Firmy:

ul. 10 Lutego 19/5
81-364 Gdynia
KRS: 0000654568    NIP: 586-23-13-099
Polityka prywatności RODO -  informacja dla użytkowników Projekt Spółka z o.o.
Szanowny Użytkowniku
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO",
"ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").
Klauzula informacyjna Rodo:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informujemy, iż:
1) Administrator Danych - Administratorem Państwa danych osobowych jest ‘’Projekt’’ Spółka z.o.o. z siedzibą w
Gdyni przy ul. 10 Lutego 19/5, kod pocztowy: 81-364. Spółka zarejestrowana, nr KRS: 0000654568, NIP: 586-23-13-099.
2) Osoba odpowiedzialna. Osobą wyznaczoną przez Firmę ‘’Projekt’’ do  ochrony danych w Firmie ‘’Projekt’’ Sp. z o.o. 
jest Administrator Danych. Dane kontaktowe:  biuro@projektgdynia.com.pl, tel: 058 535 61 60
3) Cel przetwarzania. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy usługi naprawy/serwisu
urządzenia / sprzętu elektronicznego / komputerowego  oraz wykonania usług pośrednictwa w obrocie
nieruchomościami - na podstawie rozporządzenia RODO art. 6 ust. 1 pt. B
4) Odbiorca danych -  w/w dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Może to nastąpić tylko dla
instytucji upoważnionych z mocy prawa.
5) Przekazywanie danych do państw trzecich. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej
6) Okres przechowywania. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres : 10 lat lub do momentu
zakończenia umowy serwisowej. Dotyczy to wszystkich profili działania spółki i wynika ze specyfiki działalności. Każdy
klient może w każdej chwili zażądać usunięcia swoich danych, które zostaną usunięte.
7) Prawa osoby której dane dotyczą. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Prawo do skargi. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Państwo, iż przetwarzanie
danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) Zasady podania danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do
pełnej i poprawnej realizacji umowy - wykonania usługi naprawy serwisu sprzętu / urządzenia elektronicznego. 
Jesteście Państwo zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości rejestracji w/w danych w systemie informatycznym serwisu, a w konsekwencji brak możliwości wykonania
usługi naprawy/serwisu jak również brak możliwości kontaktu Serwisu z Panią/Panem jako klientem.  Podanie przez
Państwa danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do pełnej i poprawnej realizacji umowy - wykonania usługi
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - w celu zarejestrowania w systemie, podania danych niezbędnych do
podpisania umowy pośrednictwa oraz zgody na kontakt drogą telefoniczną, mailową, w czasie wykonywania usługi
pośrednictwa oraz na kontakt telefoniczny i mailowy w czasie świadczenia usług serwisowych. Zgoda dotyczy również
otrzymywania drogą elektroniczną informacji związanych z serwisem elektronicznym i usługami pośrednictwa obrotu
nieruchomościami. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta lub odwołana a dane usunięte lub skorygowanie według
życzenia klienta.
10) Sposoby przetwarzania / Profilowanie. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Copyright © 2017-2019 by "RMG"  ·  All Rights reserved  · 
E-Mail: biuro@projektgdynia.com.pl
aktualizacja: 072019
Polityka prywatności RODO
Double
D
D
D
D
Odwiedź nasz BLOG -  Projekt Gdynia
Odwiedź naszą stronę na Facebooku
Projekt - Firma Rodzinna